Nasledujúce stránky ponúkajú sex po telefóne naživo a obsahujú explicitný sexuálny materiál, ktorý svojim obsahom môže urážať niektorých návštevníkov alebo ktorého sprístupnenie osobe mladšej ako 18 rokov môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu podľa paragrafu 372 Trestného zákona. K ochrane našich užívatelov, prípadne tretích osôb, proti prezeraniu alebo sprístupňovaniu sexuálne-orientovaných materiálov bez ich súhlasu alebo v rozpore so zákonom vyžadujeme, aby ste si prečítali nasledujúce vyhlásenia a potvrdili ich pred tým, než budete pokračovať.
Súhlasím a potvrdzujem, že budem pokračovať v prezeraní ďalších stránok za nasledovných podmienok:

● Som dospelý a mám viac ako 18 rokov.

● Súhlasím s pohľadom na sexuálne orientovaný materiál pre moju osobnú potrebu, a tento budem používať len v mojom súkromí.

● Tento materiál nebudem ukazovať ani nijak inak sprístupňovať osobám mladším ako 18 rokov, ani nikomu inému, voči komu by takýto materiál mohol byť nezákonný alebo urážlivý.

Súhlasím Nesúhlasím

-->